Tag Archives: Mắt Biếc

Mắt Biếc
Review phim

‘Mắt Biếc’ – Biếc tận đáy lòng

Mắt biếc là một tác phẩm điện ảnh thực thụ, không phải là bộ minh họa truyện bằng hình. Cơn mưa lời khen và cảm xúc dào dạt của khán giả có lẽ đã đủ bảo chứng chất lượng cho bộ phim mới nhất của Victor Vũ. Tôi đến rạp...